postheadericon Алдохіна Людмила Миколаївна

Aldohina

Алдохіна Людмила Миколаївна

Науковий керівник: к.ю.н., доцент Задихайло Олена Анатоліївна

Тема дослідження: Організаційно-правові засади державного управління у сфері альтернативної енергетики в Україні

Таблиця відповідності

Публікації за напрямом

1. Алдохіна Л.М. Деякі проблеми правового регулювання використання альтернативних джерел енергії в Україні. Актуальні проблеми приватного та публічного права: Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 91-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (27 березня 2020 року). Харків, 2020, с. 230-232.

2. Алдохіна Л.М. До питання удосконалення механізмів публічного адміністрування у сфері альтернативної енергетики в Україні. Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 92-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (2 квітня 2021 року). Харків, 2021, 333 с., с. 306-309.

3. Алдохіна Л.М. Деякі питання організації публічного адміністрування у сфері альтернативної енергетики в Україні. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія: Право. 2021. Вип. 33. С. 105-111

 

Комментарии запрещены.